Kontaktuppgifter

Kundservice

Vill du fråga något om våra paninin? Eller kanske du har ett förslag på hur våra produkter kunde bli ännu bättre? Vi vill gärna höra din åsikt! Kontakta vår kundservice eller delta i diskussionen via sociala medier:

Tel. 09 7749 5730
asiakaspalvelu@panini.fi
Mr. Paninis officiella Facebook-sida
Mr. Panini på Instagram (@mrpaninisuomi)


Peronalens kontaktuppgifter

E-post är i följande format: förnamn.efternamn@panini.fi.

Nina Viranen
Storkundsansvarig
050 591 6025

Heli Viskari
Försäljningsrepresentant, Helsingfors, Esbo, Vanda
040 5777 8655

Satu Pitkänen
Försäljningskonsult
Försäljning/Kundservice
09 7749 5730

Elina Järvinen
Försäljningskonsult
Försäljning/Kundservice
09 7749 5730

Minna Tyni
Försäljningschef
040 555 4293

Tapio Mäki
Försäljningsdirektör
050 555 4458

Janne Ikonen
Utvecklingschef, Panini Chef
050 501 9197

Tommy Snellman
VD
044 7966 305


Försäljningskontor

Mr. Paninis försäljningskontor
Jäspilänkatu 27
04250 Kervo
Tel. 09 7749 5730
Fax. 09 7274 745
asiakaspalvelu@panini.fi


Paniniköket

Mr. Paninis paninikök
Hakasenkuja 4
28400 Ulvila
Tel. 09 7749 5730
Fax. 02 630 2910
asiakaspalvelu@panini.fi


Fakturering

Nätfaktureringsadress:

Företag: Mr. Panini Oy
Företagsnummer: 0952468-7
EDI signum: 003709524687

Förmedlare: Enfo Zender Oy
Förmedlarens nummer: 003714377140

För att spåra fakturan, använd ovannämnda nätfaktureringsadress och förmedlarens nummer.

E-faktura:

Om du inte har nätfaktureringsfunktionen, kan du även skicka en PDF till: invoices@snellman.fi.

Per e-post kan du sända flera fakturor på samma gång, så länge de skickas som separata PDF-dokument. Även eventuella bilagor ska finnas i samma dokument.