Suomen suurin paninifani -kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Mr. Panini

Y-tunnus: 0952468-7

Osoite: Jäspilänkatu 27, 04250 Kerava

2. Kilpailun säännöt

Nämä säännöt koskevat Mr. Paninin järjestämää Suomen suurin paninifani -kilpailua. Säännöt tulee lukea huolellisesti läpi ennen osallistumista kilpailuun. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

3. osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Mr. Paninin työntekijät, henkilöt jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Mr. Paninilla oikeus hylätä osallistuminen.

4. voittajan valitseminen

Mr. Paninin raati valitsee osallistuneiden joukosta kolme finalistia, jotka pääsevät mukaan yleisöäänestykseen. Kilpailun voittaja on se, joka saa eniten ääniä yleisöäänestyksessä.

5. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä kilpailusivulta löytyvä lomake.

Kilpailun finalistien joukkoon pääseminen edellyttää osallistujalta kuvan toimittamista Mr. Paninille yleisöäänestystä varten. Mr. Panini ottaa yhteyttä valitsemiinsa finalisteihin kuvan toimittamista varten. Mikäli osallistuja ei halua toimittaa kuvaa, Mr. Panini pidättää itsellään oikeuden finalistipaikan myöntämiseen toiselle osallistujalle.

6. KILPAILUN AIKATAULU

29.10.-11.11.2021 Kilpailuun osallistumisaika
12.11.-18.11.2021 Mr. Paninin raati valitsee finalistit
19.11.-30.11.2021 Voittajan valinta yleisöäänestyksellä
3.12.2021 Voittajan julkistaminen

7. Palkinnot

Yleisöäänestyksen voittaja saa kahden hengen matkat Poriin, hotelliyön illallisineen sekä VIP-vierailun Ulvilan paninikeittiöön sekä fanituotekassin. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

8. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Mr. Paninin päätöksiä. Mr. Panini pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä tällä kilpailua koskevalla sivuilla.

9. Henkilötietojen käsittely

Mr. Panini käsittelee kilpailuun osallistuvien henkilötietoja ainoastaan kilpailun toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Mr. Panini ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti kilpailun päätyttyä. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta rekisteriselosteesta.

10. FINALISTIEN JA VoittajAn nimen julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista osallistujan nimen ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

11. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Mr. Panini vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Mr. Paninin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Mr. Panini ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Mr.Panini pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan Mr. Paninin Facebook-sivuilla.

12. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että Mr. Panini saa käyttää osallistumislomakkeen kautta lähetettyjä tietoja, kuvia ja materiaalia. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Mr. Paninille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden materiaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Mr. Paninilla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

13. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Mr. Paninin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Mr. Paninista riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Mr. Panini pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.